• “ Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen.”
 • “ In elke ervaring ligt een schat verborgen... ”
 • “ De sterkste liefde is die, welke zijn eigen zwakte kan laten zien. “
 • “ De grootste beslissingen in je leven neem je op gevoel. ”
 • “ Loslaten kan alleen als dingen worden uitgesproken, anders heet het verdringen. “
 • " De kunst is om het WIJZE in ons wakker te maken en te houden... "
 • “ Voor jezelf wegcijferen ontvang je altijd een onvoldoende! “
 • “ Elke verandering begint met een andere manier van kijken. ”
 • “ Ooit, wanneer je op een dag terugblikt, zullen de jaren van worsteling de allermooiste blijken. “
 • “ In verbinding kom je verder…”
 • “ Huil liever één keer je hart uit je lijf, dan voortdurend te lopen zuchten…! “
 • “ Baan geen Pad om je angsten heen, de enige weg is er dwars doorheen… ”
 • “ Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat… “
 • “ Op het punt waar we de meeste angst voelen, ligt waarschijnlijk onze grootste schat begraven. “
 • “ We denken te veel en we voelen te weinig…”
 • “ Zet jezelf eens op je TO-DO lijstje…! "
 • “ Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf. “
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

De Volheid van de Vrouw

 

Vrouwen-Wijsheid 
Vrouwen-Lichaam
Vrouwen-Kracht

 


DE VOLHEID VAN DE VROUW biedt de fundamenten van de holistische vrouwelijke Zelf-genezing en leert vrouwen een basis te vormen om zich stevig in hun vrouwelijkheid te verankeren en te leren LEVEN van binnen-uit.

 

Dit unieke traject is het Geesteskind van Nadine en het meesterwerk van twee gepassioneerde bezielde vrouwen, Nadine en Nadia.
"Vanuit onze diepste kwetsbaarheid en menselijkheid willen wij onze Wijs-heid en ervaringen delen met Vrouwen. Mild en vol begrip voor alle menselijke emoties, bieden wij graag een Vrouwelijke bedding aan om Vrouwen te leren leven vanuit de buik, en te leren voelen en te begrijpen met hun hart, en niet alleen met hun hoofd... Wij willen op authentieke Wijze bijdragen aan een herstel van een uit balans geraakte mannelijke en vrouwelijke energie, om een nieuwe verbinding van 'BINNEN-UIT' te creëren. We begeleidden menig vrouwen die zo, op creatieve Wijze, hun vitaliteit her-ontdekten en de basisomstandigheden van hun leven veranderden.  

 

De wereld van nu vraagt om liefdevolle, krachtige vrouwen, die zichzelf in hun unieke waarheid en openheid durven laten zien en vrij willen zijn van diep opgeslagen emoties en patronen. Je zou kunnen zeggen dat er onder de aanslag van cultuur en tijdsgeest eigenlijk wel iets essentieel vrouwelijks te ontdekken valt... We kunnen de biologische betekenis van vrouwen (en mannen) niet negeren. Er is toch sprake van een specifieke vrouwelijke biologie, waaraan we ons niet kunnen onttrekken... De ervaring leert me dat afstemmen op wat zich diep in ons beweegt, uiteindelijk meer gevoel van authenticiteit geeft, dan de momenten waarop we op krampachtige manier tegen de natuurlijke beweging in gaan. De realiteit is dat de natuur, onze natuur, zich niet altijd onderwerpt aan onze agenda!

 

Na de opkomst van het Patriarchaat zijn vrouwen vergeten dat hun lichaam eigenlijk een Heilige Tempel is. Het contact is verloren gegaan door de eeuwen heen door eeuwenlange onderdrukking, martelingen en geweld. De wereld van vandaag vraagt om de Vrouwelijke Kracht en de Heilige seksualiteit weer in ere te herstellen. Om echt vrij te komen en te worden hebben we elkaar nodig om wat diep in ons opgeslagen ligt, terug aan te wakkeren en in ons lichaam weer vrij te geven.

 

Je seksuele energie stroomt vrij door je weelderige vrouwenlichaam en je huid en je zintuigen openen zich om de liefde die je in essentie bent, aan te bieden. In alle openheid en kwetsbaarheid je kracht laten zien, voelen en léven, ja! Je kwetsbaarheid, kracht en zachtheid zijn een inspiratie voor ieder die bij jou in de buurt komt... Je draagt je verantwoordelijkheid en je bent in staat anderen een bedding te geven. Je draagt je verworven inzichten diep in je en je weet wanneer deze Wijsheid zichtbaar kan worden en gehoord wordt. Je bent verbonden met moeder aarde en je bent het kanaal voor haar eeuwige Liefde… want ook jij bent alleen liefde. Je lichaam is jouw dierbaarste geschenk aan de wereld, je Ziel een inspiratie en je Wijsheid een verrijking voor de wereld.

 

Onze intentie is om jou in contact te brengen met deze kwaliteiten en jou te bekrachtigen in jouw meest pure en zuivere Vrouwpotentieel. Daarenboven maak je deel uit van een VrouwenBedding waarin we samen onderzoeken hoe we die oneindige liefde volledig kunnen belichamen en tot expressie kunnen brengen. Een eerste sleutel om onze Vrouwelijke Natuur te leren kennen is de weg van de lichamelijke ervaring. Dit is de meest authentieke ervaring omdat zij de meest intieme gewaar-wording is van ons Wezen. Daarbij hoort intimiteit en emoties welkom heten. Intimiteit is afhankelijk van de aanvaarding van onze gevoelens, onze lichamelijke sensaties en onze gevoeligheid. We dienen eerst de intimiteit met onszelf te herstellen vooraleer we intiem kunnen zijn met de ander. Dit betekent (ook) dat we in staat zijn om onze verborgen stemmen en/of boodschappen te leren ontrafelen en te leren begrijpen.

 

Eerste Stroming:

De 'Sacred Body Awakening': het wakker maken van het lichaam, de Wijsheid van je lichaam aanwakkeren, INTO THE BODY komen.

 

Je leert je VOEL-kwaliteiten (her-)ontdekken, je levensenergie terug stromend en vloeiend maken en verbindend te communiceren vanuit je bekken.
 

Module 1: Verkennen, ontdekken, begrijpen, aankomen...

Terug naar de Wijsheid van je lichaam: 

Vrouwen zijn liefde… en door je lichaam kun je voelen, kun je je openen voor de liefde, met al je zintuigen. We maken contact met ons lichaam, onze gevoelswereld, onze verlangens, onze overtuigingen en onze seksuele (levens-)kracht. Het ontwikkelen van onze seksuele energie is een pad dat leidt naar zelf-genezing en diep contact met het Goddelijke Wezen in onszelf. 
Deze module gaat over:
* aankomen en thuis komen in je lichaam...
   je vrij voelen in je lichaam: vrij van schaamte, angst, onzekerheid, twijfel, pijn, rusteloosheid...
* veiligheid ervaren in jouw lichaam
* je bevrijden van oud-opgeslagen cel-informatie en emoties...
* je verbinding herstellen met moeder aarde
* je plek innemen (bestaansrecht innemen)
* de taal van je lichaam ontrafelen en leren begrijpen
* ontdekken, indalen, jezelf vervullen van Liefde...
* herinnerd worden aan (diepe) oer-oude Wijsheden en deze activeren
* Women's Sacred Anatomy

 

INTO THE BODY... een unieke en krachtige werk-Wijze die focust op liefde, hart en seksualiteit. Ons doel is om een nieuwe energiestroom van plezier, genot, opwinding en liefde in jou te activeren, en de natuurlijke 'flow' tussen hart en yoni te omarmen. Het vrouwelijke en het mannelijke aspect in jou te herenigen, in combinatie met de wijsheid van je hoofd en je hart. De Volheid van de Vrouw past voor iedere vrouw die met verwarringen kampt rond een beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving ervan, alsook de relationele expressies van liefde. Onze benadering richt zich op het terugvinden en het heractiveren van de eenheid die kan bestaan tussen je seksuele (genitale) en liefdesenergie (Hart).

 

Als je deze innerlijke verbinding met jezelf leert creëren word je je eigen beste minnares. Écht in je lichaam wonen vraagt aanwezigheid en bewust-Zijn, het is écht durven voelen wat je lichaam je te vertellen heeft. Jezelf toestaan dat je je onveilig, onzeker, bang, kwetsbaar mag voelen en je gevoel erkennen. Je niet meer verschuilen of beter je best gaan doen. De muurtjes die je hebt opgetrokken langzaam laten smelten opdat je open, zacht en liefdevol tevoorschijn mag komen. Het vraagt tijd en aandacht om van je hoofd naar je lichaam te gaan en je lichaam weer te leren vertrouwen. Door je Natuurlijke Wijsheid aan te wakkeren komt het vertrouwen in je lichaam terug, en kan je opnieuw genieten met volle overgave. Je voelt je vrijer en opener in de wereld staan!  

 

Tweede Stroming:

The Sacred Sexuality  / 'Sexual Awakening': seksueel ontwaken, je seksuele levens-energie tot in de diepte leren voelen, ervaren en kanaliseren in je lichaam.

 

Module 2: Doorwerken, doorvoelen...

De Baarmoeder-Wijsheid:

De baarmoeder is de Heilige Tempel van je prachtig vrouwenlichaam. De enorme creatieve seksuele kracht en vormeloze potentie die hierin opgeslagen zit, is groots! Je baarmoeder is geen plek voor verdriet en pijn, maar voor creatie en nieuw leven! Deze instinctieve kracht in combinatie met het Goddelijke in jezelf stelt je in staat een krachtige bedding te creëren voor je partner, kinderen, omgeving en moeder aarde.
Deze module gaat over:
* terug naar ons Natuurlijk cyclisch ritme
* wakker maken van je Tempel
* dieptewerk / activeren van de Lilith en de Eva-Energie 
* leren luisteren naar je Baarmoeder, je leren openen voor je innerlijke gids
* je bevrijden van oude emoties en opgeslagen informatie
* bekkenbodem- en indaalwerk
* wakker maken van je seksuele vitale energie
* heling moederlijn / de drie vrouwen in elke vrouw...


INTO THE BODY reikt dus veel verder dan kennis en theorie. Wij bieden aandacht aan alle aspecten van het lichaam. Zij aan zij wandelen we met je mee, en helpen wij jou groeien in Voelen en in Lichaams-Bewust-Zijn. Ons doel is jouw stem terug te geven en jou te helpen bij het hervinden van je Goddelijkheid, op je eigen-Wijze manier en deze te omarmen.

 

Groeien in VOELEN en LICHAAMs-Bewust-ZIJN, voor vrouwen die ernaar verlangen vanuit hun ware essentie te leven. In deze opleiding staan een diepgaandere verbinding met jouw lichaam en je menselijkheid centraal. Ieder verlangt tenslotte naar een gezonde, stabiele en dynamische relatie met zichzelf die seksueel en emotioneel vervult. We zijn allemaal op zoek naar die verbinding, en tóch herhalen we op onbewust niveau seksuele en emotionele patronen vanuit onze jeugd.

 

 

Module 3: Concluderen, bekrachtigen, integreren, toepassen...

De Wijsheid van de Yoni:

De diepte en geheimen van de Yoni worden niet voor niets de grotten van de vrouw genoemd. Het vraagt veel vertrouwen om jouw Yoni in onschuld te wassen en haar te eren. De manifesterende kracht kan weer terugkeren als deze poort op gewijde manier wordt aangeraakt.
Deze module gaat over:
* je seksuele onschuld claimen (bestaansrecht om te genieten terug nemen)
* je openen om te ontvangen en ontvangen worden
* diepe verankering in je lichaam
* jezelf bevrijden van trauma, pijn, overtuigingen...
   smelten van 'oud-ballast' die jaren gebaard werd in bekkengebied en Yoni
* één worden in hart en Yoni - twee liefdespolen met elkaar verbinden
* je openen voor je seksuele stroom en de diepte/omvang van je levensenergie leren voelen
* je verbonden voelen met het groter geheel, éénheid ervaren, vertrouwen in Liefde en overgave...
* Vrouwenbedding en diep indalen, thuiskomen
* seksualiteit in verbinding met hart en Ziel
* Vrouwensupport / -bekrachtiging...

 

De thema's: 
Vrouwen-Wijsheid
Vrouwen-Lichaam
Vrouwen-Kracht
Doorlopen heel het traject, nét zoals de bio-energetische karakterstructuren!


 

We creëren een Heilige Ruimte waartoe wij je willen uitnodigen om telkens een laag dieper af te dalen... het is laagjes pellen, je 'bobijntje' afwikkelen... 
door middel van deelrondes, gezond aanraken en introspectie, psychotherapeutische ondersteuning, systematisch werk, energetisch en emotioneel lichaamswerk, adem-en stemwerk, dans en authentic movement, geleide meditaties en visualisaties, Sexuologisch Lichaamswerk, Sacred Body Awakening, Sexual Awakening, (M-Body-Werk), Pelvic Heart Integration en massage... 

Benaderingen vanuit de Westerse en Oosterse beschaving, het Sjamanisme, het Boeddhisme, het Taoïsme en de Tao van de Vrouw, de Kracht van Vrouwelijke Wijsheid, het Heilig Vrouwelijke en de Heilige Seksualiteit, anatomie en het vrouwelijk lichaam, de Baarmoeder-Wijsheid en de oude Wijsheid uit de Gnostiek doorlopen tevens het gehele traject.

 

 

De Volheid van de Vrouw is een alternatief dat past voor iedere Vrouw die met verwarringen kampt rond de beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving, alsook de relationele expressies van liefde. Seks is voor heel wat vrouwen een energievreter in plaats van een energiegever!
En ja, soms gieren gevoelens door je lijf en kan je ze niet uiten, of uit je ze op een manier die eerder verwijdering creëert dan een hartsverbinding tot stand brengt. Je trekt je terug in jezelf of reageert heftig. Door met aandacht stil te staan bij je gevoelens en behoeftes leer jij wat in jou leeft (jouw binnenwereld) naar buiten te brengen en tegelijk dichtbij jouw Vrouwelijke essentie te blijven. Vastberaden en onwankelbaar! We besteden vooral aandacht aan het voelen en het verwoorden van je innerlijke wereld. Pas dan kan jij je op een voedende manier verbinden met de ander en het Goddelijke of Heilig gewaarworden ervaren als een lotusbloem die zich opent...

 

Wanneer deze integratie heeft plaatsgevonden voelen we ons sensueel gegrond en ervaren we diepe levensvreugde... We leven onze passie en harmonie in interactie met onze medemensen, partner en het Grotere Geheel. Zonder angst onszelf en de ander nog te verliezen, stralen we vanuit onze Kern, stevig verankerd, op een vervullende manier. Deze innerlijke Kracht kan niet (meer) vernietigd worden door factoren van buitenaf.

Leven vanuit onze vrouwelijk essentie is leven in connectie met ons hart en tóch diep geaard en geworteld zijn.
VOL-ledig Vrouw ZIJN gaat voor ons voorbij bekken en buik!
 

 

Wie heeft er baat bij deze training?

Iedere vrouw die het verlangen koestert om:

- dieper in contact te komen met haar vrouwelijkheid en haar Vrouwelijke Wijsheid
- die de Tempel van de Heilige Seksualiteit wilt betreden
- die haar lichaam wil leren kennen en eren
- die in haar vrouwelijke kracht wil staan en leren leven van binnenuit...!

 

Wat kan dit traject jou brengen?

- de kracht van Vrouwelijke Wijsheid ontdekken, voorbij bekken en buik...
- jouw dieper potentieel en vrije expressie in jouw lichaam leren ervaren
- thuiskomen in jouw lichaam, jouw lichaam ervaren als 'tempel',
  met meer vertrouwen, rust en stabiliteit
- geïnspireerd worden rond bewust aanraken, aangeraakt worden, voorbij techniek en theorie...
- eenvoud en puurheid gekoppeld aan diepgang in jouw communicatie en jouw handelen
- openen van een verborgen (seksuele en emotionele) intelligentie
- jouw vrouwelijk ritme ontdekken dat jou nog meer bij jouw 'ware natuur' brengt
- terug naar de taal van je Baarmoeder, je openen voor je innerlijke Gids...

- De Koningin op hoge hakken:
   Hoe zet ik die kracht nu neer in mijn dagelijks leven?
   Wat heb ik geleerd, hoe pas ik deze toe in mijn dagelijks leven?
   Hoe breng ik mijn behoeftes naar buiten, datgene wat gezien en geleefd wil worden...?
- De energetische wedergeboorte van de Vrouw, in jou!  

 

♥  ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥  ♥

 

 

De vraag naar deze werkvorm is groot.
Steeds meer vrouwen kiezen voor hun Volle potentieel van Vrouw-Zijn.
Hemels dankbaar voelen we ons, om samen een nóg grotere bijdrage te mogen leveren aan een steeds groter wordend Vrouwelijk veld in België...

Met vreugd bieden we dit traject voor de vijfde jaargang aan, maar nu in een totaal vernieuwd kleedje!

De traject data zijn:


Module 1: Verkennen, ontdekken, begrijpen, aankomen... 

Zaterdag, 2 en zondag, 3 februari 2019
Zaterdag, 27 en Zondag, 28 april 2019
Zaterdag, 22 en Zondag, 23 juni 2019

 

Module 2: Exploreren, doorwerken, doorvoelen... 

Zaterdag, 7 en zondag, 8 september 2019
Zaterdag, 19 en Zondag, 20 oktober 2019
Zaterdag, 7 en zondag, 8 december 2019

Module 3: Concluderen, bekrachtigen, integreren, toepassen...

Zaterdag, 8 en zondag, 9 februari 2020
Zaterdag, 25 en Zondag, 26 april 2020
Zaterdag, 20 en Zondag, 21 juni 2020


Op zaterdag, telkens van 9.30 uur tot 18.30 uur.
Op zondag, telkens van 9.30 uur tot 18 uur.


Het laatste weekendblok betreft de Viering van ons Volle Vrouwpotentieel met uitreiking Certificaat! 

 

 

Gezien het kwetsbare karakter van onze INTO THE BODY-Opleidingen, 
en de tijd die nodig is om af te wikkelen en in te dalen in het lichaam,
is zorgvuldigheid in opbouw noodzakelijk. 
In die zin is het NIET mogelijk deze weekendblokken afzonderlijk te volgen. 
Ze dienen gevolgd te worden in de volgorde waarin ze worden aangeboden.
De intense & bijzondere relatie die ontstaat tussen vrouwen, zorgt voor een veilige en zachte bedding. 
En deze is nodig om de diepte in te gaan en jezelf opnieuw leren open te stellen. 
Een Sisterhood waarbij iedere vrouw zich gedragen, gesteund,
gestimuleerd en geïnspireerd kan voelen in en bij haar groeiproces. 


Onder Vrouwen kom je 'thuis'...!


 

Mogelijke dag-indeling:
Voormiddag:
Sacred Feminine Awakening...
Meditatie (mogelijks buiten!).
Deelronde.
Onderricht.
         Lunch...

Namiddag:
Body Awakening, Emotioneel Lichaamswerk, contactoefeningen, introspectie, M-Body-Werk, dans, beweging, massage... 
Energetische afsluit...

 


Aanvang
: Socialiseren vanaf 9 uur, start om 9.30 uur.
Early Birds: inschrijven EN betalen vóór 15 december 2018 : 2500 euro voor de totale opleiding, zijnde negen weekendblokken.
Normaal Tariefna 15 december 2018 tot aanvang opleiding: 2655 euro voor de totale opleiding, zijnde negen weekendblokken.
Spreiding van betaling: betalen per module935 euro x 3... te betalen voor aanvang van iedere nieuwe module. 
Aanbetaling200 euro, vanaf dan ben je definitief ingeschreven!
Inbegrepen: Thee, zoethoudertjes, broodmaaltijd 's middags met verse soep, beleg en een slaatje... massageolie, Nepalese loungi (omslagdoek). 
Niet inbegrepen: Ontbijt, avondmaal, overnachting, handdoeken en toiletgerief.
Locatie: 'De Ruimte', Praktijk voor meer 'Adem-Ruimte', Ragestraat 38 te 9620 Zottegem.
Opstart: Vanuit de 'deepest Yin' gaat onze voorkeur naar werken met kleinere groepen.
Trainers: Nadine Dernaucourt en Nadia Dehondt.
 

Wens je nog meer informatie of wil je je graag inschrijven en onze bedding versterken, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Heet jezelf welkom, en kom je mee onderdompelen onder dit warme deken!

Nadine en Nadia ontmoeten jou graag!

 

Afbeeldingsresultaat voor yoni

 

" In alle eenvoud ZIJN wie we zijn, 
en onze ware NATUUR omarmen en leven! "

INTO THE BODY Opleidingen | Secretariaat:  Ragestraat 38 - 9620 Zottegem (B) (Oost-Vlaanderen) 
Mobiel: 0493/50 49 49 | Mail: info@intothebody.be | BTW BE 0859.745.147
Intothebodyopleidingen: Leven van binnen-uit | Leven vanuit hoofd, hart en bekken | back to your deepest nature!
© 2018 - Opleidingscentrum INTO THE BODY - All rights reserved.