• “ Op het punt waar we de meeste angst voelen, ligt waarschijnlijk onze grootste schat begraven. “
 • “ Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen.”
 • “ In elke ervaring ligt een schat verborgen... ”
 • “ Voor jezelf wegcijferen ontvang je altijd een onvoldoende! “
 • “ Loslaten kan alleen als dingen worden uitgesproken, anders heet het verdringen. “
 • “ Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat… “
 • “ De sterkste liefde is die, welke zijn eigen zwakte kan laten zien. “
 • “ Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf. “
 • “ Elke verandering begint met een andere manier van kijken. ”
 • “ Zet jezelf eens op je TO-DO lijstje…! "
 • " De kunst is om het WIJZE in ons wakker te maken en te houden... "
 • “ De grootste beslissingen in je leven neem je op gevoel. ”
 • “ Ooit, wanneer je op een dag terugblikt, zullen de jaren van worsteling de allermooiste blijken. “
 • “ We denken te veel en we voelen te weinig…”
 • “ Baan geen Pad om je angsten heen, de enige weg is er dwars doorheen… ”
 • “ Huil liever één keer je hart uit je lijf, dan voortdurend te lopen zuchten…! “
 • “ In verbinding kom je verder…”
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

FAQ

Veelgestelde vragen...

 

"Ik heb Tantra al zo vaak beoefend en al zoveel rond Tantra en seksualiteit gedaan, en tóch ervaar ik nog zoveel onrust in mijn lijf..."

Veel mensen experimenteren met hun seksuele energie zonder daar voldoende over te weten, laat staan voldoende geaard te zijn en hun lichaam te bewonen.
Vanuit het hoofd weet je, vanuit hart, buik en bekken voel je... 

De meeste mensen kennen alleen de vulkanische, ontladingsgerichte extase.
Wat gebeurt er als de opgebouwde erotisch-seksuele energie niet wordt ontladen op genitale wijze? En... de opgebouwde energie daarna door de man meestal niet kan worden heropgebouwd?
De seksuele ontlading is niet zelden een driftmatige, geile ontlading van energie, waarmee dikwijls het beleven van opkomende emoties uit de weg wordt gegaan.
Veel mannen, maar ook vrouwen hebben meer schrik hun intimiteit te delen dan hun seksualiteit in relatie te be-leven.
Hart en Ziel, hoofd en bekken worden een Eenheid in be-leven, als de energie ongehinderd door de 7 stromingsgebieden (ogen, kaken, keel, hart, middenrif, buik, bekken) van het vegetatieve zenuwstelsel kan stromen. Uiteraard eerst nadat opkomende emoties kunnen verwelkomd en doorleefd worden op een absoluut gedragen en onschadelijke manier.
Dan kan een Extase worden beleefd over het gehele lichaam, die zich uit in voelbare vibraties tot in alle cellen.
Een nieuwe energiestroom van genot, opwinding en liefde die zich in jou (her-)activeert, die je lichamelijk tot rust brengt, en waarbij je de natuurlijke 'flow' tussen hart en genitaliën opnieuw leert omarmen.

We zijn nog vaak bang voor deze kracht, onze seksuele energie werd vaak onderdrukt en afgekeurd vanuit onze opvoeding.
Als we onze verlangens willen volgen en leren uitspreken, dan hebben we die kracht uit onze onderbuik en ons bekken juist hard nodig...
Zetten we die kracht niet ten volle in, of blijven we die onderdrukken (lees ook emoties en gevoelens onderdrukken), dan kan dat voor veel onrust en/of rusteloosheid zorgen. 
Er blijft een opgehoopte spanning aanwezig...
Terug naar een gezonde emotionele en seksuele basis... dat vraagt moed, durf, bereidwilligheid en doorzetting om af te dalen en in de diepte te leren voelen...
Juist in ons bekken zit de vitale (levens-)energie, de zin om te leven!


 

Energie en Tantra, wat is 'aanvaardbaar' binnen Tantra?

Tantra wordt vaak verkeerd begrepen en gebruikt voor wellust, hebzucht, ontlading en porno. En dat gebeurt soms ook zo, een Tantrisch masseur die een happy-end belooft, jah, tegenstrijdiger kan het haast niet. Zeg Tantra en mensen denken aan seks en het uitleven van seksuele fantasieën. Terwijl Tantra een levenshouding is, waarvan seksualiteit een onderdeel is. De twee lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden, en tóch staat Tantra los van een zuiver seksuele beleving. De scheidingslijn tussen onreinheid en de krachtige seksuele energie die we allemaal in ons hebben, is flinterdun. Als er veel opwinding bij een oefening komt kijken, neemt het brein over en ben je niet meer zo intens bezig met Tantra. Vandaar dat vertragen één aspect is van Tantra, nét als voelend aanwezig 'Zijn' in het moment en aanwezig zijn bij wat 'is' en wat zich aandient in het moment...

In Tantra spreken we niet meer over 'doen' maar over 'Zijn'. 
Vanuit onze opvoeding werd deze krachtige energie grotendeels onderdrukt. Deze levensenergie opnieuw aanwakkeren en aanboren maakt dat we ons vitaler en vreugdevoller gaan voelen doorheen onze dag.
Je voelt beter wat klopt en wat je niet langer meer dient. Voelen wat en hoe je wil communiceren, jouw diepste roerselen naar buiten durven brengen, zonder daarbij je eigen veiligheid en/of je waardigheid te verliezen horen daar eveneens bij.
Tantra gaat over GEVOEL en groeien in VOEL- en LICHAAMS-bewust-ZIJN. Over die wonderlijke levensenergie die iedereen in zich heeft en die -als je 'm eenmaal hebt ontdekt en weet in te zetten en vast te houden- kan zorgen voor een lichter, vrijer, levenslustiger, levendiger, vreugdevoller en vervullender Leven. 

Tantra is voelen, samen delen, samen ademen, samen de energie opbouwen, zuiveren door emotionele ontladingen in klank... de energie verder opbouwen, tot je samen 'stromend in energie' bent, en een eenheid kunt be-leven in geest en lichaam... Samen, en tegelijkertijd ieder op zichzelf... 
Tantra vraagt een ander tempo, een cyclisch ritme, cyclische bewegingen... 'Ruimte' om te ontdekken, om te voelen, om te ervaren, om te exploreren...
Het Vrouwelijk cyclisch ritme, wat momenteel nog haaks staat op wat mensen doorgaans kennen. 
Ja, onze maatschappij wordt gedomineerd en overheerst door voornamelijk mannelijke energie, mannelijke kloktijden en 'stokato' bewegingen.
Het wordt tijd dat we wakker worden. Een eerherstel van de vrouwelijke energie is aan de orde.
Net zoals intimiteit en seksualiteit twee zaken zijn die los van elkaar en op zichzelf kunnen bestaan, zo kunnen 'in je lijf komen' en 'seksueel ontwaken' elk op zichzelf bestaan.
Graag werkt INTO THE BODY mee aan een herdefiniëring van de Intimiteit en de Seksualiteit in 'de Nieuwe Tijd', door ze op een geaarde manier uit de taboesfeer te halen.


 

Tantra is 'hot'... en tóch geen seks... wat weten mensen niet? 

De term 'Tantra' is besmet, bezoedeld, zoveel is zeker... en er heerst nog veel verwarring en oordeel rond dit thema. Vaak wordt het in verband gebracht met seks, met prostitutie of met consumeren en gebruiken, of het uitleven en het voeden van seksuele tekorten... Als je dit Pad wil volgen, kijk goed uit bij wie je Tantrisch werk gaat ervaren.

Tantra is een levens-stijl… een 'State of Being'... een Natuurlijke Staat van Zijn...
waarvan seksualiteit een onderdeel is...

en juist dáár zit nog veel verwarring op!
Ik licht even toe:

1. De vulkanische extase, waarbij de seksuele spanning na een kortere of langere opbouw wordt ontladen via de genitaliën.
Voor de man betekent dat doorgaans dat hij dan klaar is, de energie van lust tot contact kan na verloop van tijd opnieuw opgebouwd worden... 
Niet zelden is dit de enige extase die men kent...
2. De Oceanische extase, waarbij de seksuele energie wordt opgebouwd om deze door heel het lichaam te laten stromen.
Door het niet ontladen van de spanning langs genitale weg, zoekt deze zich via het vegetatieve zenuwstelsel een weg door het lichaam en stuit daarbij op de emotionele blokkades die de meeste mensen in hun spieren hebben vastgezet. Door uiting te geven aan onverwerkte emoties, komt dat gebied in ons meer open, waardoor de energie er doorheen kan stromen. Door het opruimen van emotionele blokkades, een zeer intieme aangelegenheid tussen (levens-)partners, wordt ons lichaam met een opladende ademhaling opnieuw energie doorstromend gemaakt.

Om die reden zoekt men voor dit deel soms liever een lichaamsgericht therapeut dan de eigen partner hier mogelijks mee te belasten.

Het resultaat bij een volledige doorstroming is dat er een oceanische extase beleefd wordt, de ontlading van de energie vindt dan spontaan plaats over geheel ons lichaam.
En maakt zich kenbaar als een soms nauwelijks zichtbare fijne trilling net onder de huid, niettemin duidelijk voelbaar als een weldaad.
Deze oceanische extase kan vele minutenlang aanhouden en vergezeld gaan van diepe geestelijke inzichten. Deze extase blijkt helend, je voelt je weer één geheel...
Hoofd, hart en buik zijn verbonden met elkaar. Wat je bij liefdevolle diepe versmeltingen brengt en intense eenheidservaringen met jezelf én de ander.

Er is dankbaarheid naar elkaar als deze beleving kan worden opgebouwd, dit in tegenstelling tot het katterige gevoel dat resteert als de vulkaan gespuwd heeft en er daarna geen blijken van liefde meer voelbaar zijn. Alles is te zien als een vorm van levensenergie. Deze levensenergie stroomt van nature vrijelijk door vier psychische kanalen, waarlangs ons bewustzijn groeit: emotioneel, zintuiglijk, mentaal en intuïtief.

T A N T R A  is een eeuwenoude traditie uit het Oosten.
Aan Tantra doen is jezelf lichamelijk en geestelijk verruimen en bevrijden...
Negatieve ervaringen worden welkom geheten en beschouwd als leerprocessen...
Tantra moedigt de man aan om zachter te worden & de vrouw om in haar kracht te staan...
Regel: de seksuele daad is ondergeschikt aan de transcendente ervaring...
Authenticiteit is wat telt in je leven; 'ervaren' is meer dan 'weten'...

 

Heb je desondanks nog bijkomende vragen, neem contact met ons op. Met een kort gesprek komen we er misschien uit.

INTO THE BODY Opleidingen | Secretariaat:  Ragestraat 38 - 9620 Zottegem (B) (Oost-Vlaanderen) 
Mobiel: 0493/50 49 49 | Mail: info@intothebody.be | BTW BE 0859.745.147
Intothebodyopleidingen: Leven van binnen-uit | Leven vanuit hoofd, hart en bekken | back to your deepest nature!
© 2018 - Opleidingscentrum INTO THE BODY - All rights reserved.