• “ We denken te veel en we voelen te weinig…”
 • “ Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen.”
 • “ De sterkste liefde is die, welke zijn eigen zwakte kan laten zien. “
 • “ De grootste beslissingen in je leven neem je op gevoel. ”
 • " De kunst is om het WIJZE in ons wakker te maken en te houden... "
 • “ Huil liever één keer je hart uit je lijf, dan voortdurend te lopen zuchten…! “
 • “ Voor jezelf wegcijferen ontvang je altijd een onvoldoende! “
 • “ In verbinding kom je verder…”
 • “ Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat… “
 • “ Ooit, wanneer je op een dag terugblikt, zullen de jaren van worsteling de allermooiste blijken. “
 • “ In elke ervaring ligt een schat verborgen... ”
 • “ Loslaten kan alleen als dingen worden uitgesproken, anders heet het verdringen. “
 • “ Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf. “
 • “ Elke verandering begint met een andere manier van kijken. ”
 • “ Op het punt waar we de meeste angst voelen, ligt waarschijnlijk onze grootste schat begraven. “
 • “ Zet jezelf eens op je TO-DO lijstje…! "
 • “ Baan geen Pad om je angsten heen, de enige weg is er dwars doorheen… ”
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Visie

 

INTO THE BODY opleidingen leren je bewust worden van je lichaam, je Natuurlijke Wijsheid en helpen jou evolueren naar een gezonde innerlijke seksuele basis.
Het is je geboorterecht om ten VOLLE en overvloedig te LEVEN en te GENIETEN van binnen-uit! 

 

INTO THE BODY biedt een innerlijke scholingsweg waarbij alle VOEL-aspecten van ons mens-Zijn aan bod komen. Een diepgaandere verbinding met je lichaam en je menselijkheid staan hierbij centraal.
Onze M-Body-gerichte aanpak verwelkomt alles wat zich aandient, zowel op mentaal, emotioneel, fysiek, als op energetisch en intuïtief niveau. 
Terug naar binnen 'Into the Body'... terug naar dátgene wat jou ten diepste beweegt... terug naar wie JIJ in de Kern van je Wezen bent!

 

Ons Opleidingscentrum biedt een unieke en krachtige werk-Wijze die focust op hoofd, hart en bekken. Van daaruit zijn zowel therapie (= jezelf leren kennen en begrijpen), als massage (= aangeraakt en geraakt worden) als de Tantrische Leer  (= Zijn met 'wat is'...) tools van waaruit gewerkt wordt. Een ervaringsgerichte aanpak, vooral gericht op zelf-ontdekking en zelf-onderzoek, en waarbij iedere emotie verwelkomt wordt. De mens wordt hierbij in zijn volheid en in zijn totaliteit gezien en erkend.

 

INTO THE BODY reikt dus veel verder dan kennis en theorie. De kern van ons Opleidingscentrum vormt de balans en de uitwisseling tussen de persoonlijkheid en de Ziel, een opening van de poorten tot het hart, het gevoel en de intuïtie. Een 'energetisch weder geboren worden' die je bij je meest zuivere en pure potentieel brengt!

 

Écht in je lichaam wonen vraagt aanwezigheid en bewust-Zijn, het is écht durven voelen wat je lichaam je te vertellen heeft. Jezelf toestaan dat je je onveilig, onzeker, bang, kwetsbaar mag voelen en je gevoel erkennen. Je niet meer verschuilen of beter je best gaan doen. De muurtjes die je hebt opgetrokken langzaam laten smelten opdat je open, zacht en liefdevol tevoorschijn mag komen. Het vraagt tijd en aandacht om van je hoofd naar je lichaam te gaan en je lichaam weer te leren vertrouwen. Door je Natuurlijke Wijsheid aan te wakkeren komt het vertrouwen in je lichaam terug, en kan je opnieuw genieten met volle overgave. Je voelt je vrijer en opener in de wereld staan! 

 

Het is meestal niet van de meer reguliere psychotherapiebenaderingen dat je dergelijke aanpak kan verwachten. Als het gaat om 'seksuele energie en het bekkengebied (lees genitaliën)' hebben veel ouders en opvoeders daar nog moeite mee. Ook in veel opleidingen blijkt deze aandacht -als onderdeel van het totale lichaam en de persoonlijkheid- nog vaak miskend te zijn. Het lichaam in zijn geheel benaderen is voor veel mensen nog best lastig en onwennig, en beladen met schuld en schaamte. Splitsingen tussen hoofd, hart en bekken zorgen er vaak voor dat het onrustig blijft in het lichaam, binnen de intimiteit en in relaties. Veel mensen hebben hierin geen juiste afgestemde spiegeling gekregen en kampen nog vaak met verwarringen rond een beleefde seksuele identiteit, de seksuele beleving ervan alsook de relationele expressies van Liefde. Het taboe dat hierop rust en het onvermogen om hierover te praten, zijn nog groot. INTO THE BODY wil mee werken aan de bekendheid en de bespreekbaarheid van veel 'verborgen leed'.

 

De 'seks' zoals we die in het Westen kennen is voornamelijk de 'seks in het hoofd', die ontstaat uit seksuele driften, verlangens en gedachten, plaatjes en fantasieën... Mensen gebruiken nog vaak deze vorm van seksualiteit om zich te ontdoen van stress en spanningen in het lichaam. De meeste mensen kennen alleen de vulkanische, ontladingsgerichte extase waarbij de seksuele spanning na een kortere of langere opbouw wordt ontladen via de genitaliën. Wat gebeurt er als de opgebouwde erotisch-seksuele energie niet wordt ontladen op genitale wijze? En, de opgebouwde energie daarna door de man meestal niet kan worden heropgebouwd? Voor de man betekent dat doorgaans dat hij dan klaar is, alleen... heeft hij dan écht genoten? De energie van lust tot contact wordt pas na verloop van tijd opnieuw opgebouwd... 
Niet zelden is dit de enige extase die men kent... De seksuele ontlading is niet zelden een driftmatige, geile ontlading van de energie, waarmee dikwijls het beleven van opkomende emoties uit de weg wordt gegaan. Veel mannen, maar ook vrouwen hebben meer schrik hun intimiteit in relatie te delen dan hun seksualiteit in een relatie te be-leven. 
Hier spreken we over een vulkanische beleving, een ontladingsgerichte drive, een verlichamelijking van de levensenergie.Als Hart en Ziel, hoofd en bekken een Eenheid in beleven worden, en de energie kan ongehinderd door de 7 stromingsgebieden (ogen, kaken, keel, hart, middenrif, buik en bekken) van het vegetatieve zenuwstelsel stromen dan spreken we over een oceanische, opladingsgerichte extase. Door middel van adem en klank, worden de eerst opkomende emoties doorheen de verschillende lagen gekanaliseerd en op een absoluut onschadelijke manier welkom gegeten. Door het niet ontladen van de spanning langs genitale weg, zoekt deze zich via het vegetatieve zenuwstelsel een weg door het lichaam en stuit daarbij op de emotionele blokkades die de meeste mensen in hun spieren hebben vastgezet. Door uiting te geven aan die onverwerkte emoties, komt dat gebied in ons meer open, waardoor de energie er doorheen kan stromen. Door het opruimen van emotionele blokkades, een zeer intieme aangelegenheid tussen (levens-)partners, wordt ons lichaam met een opladende ademhaling opnieuw energie doorstromend gemaakt. Het resultaat bij een volledige doorstroming is dat er een oceanische extase beleefd wordt, waarbij de seksuele energie wordt opgebouwd om deze door heel het lichaam te laten stromen. De ontlading van de energie vindt dan spontaan plaats over geheel het lichaam en maakt zich kenbaar als een soms nauwelijks zichtbare fijne trilling net onder de huid, met voelbare vibraties tot in iedere cel van je lichaam. Niettemin duidelijk voelbaar als een weldaad! Deze oceanische extase kan vele minutenlang aanhouden en vergezeld gaan van diepe geestelijke inzichten. Deze extase blijkt helend, je voelt je weer één geheel...
Hoofd, hart en buik zijn verbonden met elkaar, wat je bij liefdevolle diepe versmeltingen brengt en intense eenheidservaringen met jezelf én de ander.
Hier spreken we over een energieopbouwende drive, verheffing van de energie door middel van transformatie, een vergeestelijking van de levensenergie.


Er is dankbaarheid naar elkaar als deze beleving kan worden opgebouwd, dit in tegenstelling tot het katterige gevoel dat resteert als de vulkaan gespuwd heeft en er daarna geen blijken van liefde meer voelbaar zijn. Alles is te zien als een vorm van levensenergie. Deze levensenergie stroomt van nature vrijelijk door vier psychische kanalen, waarlangs ons bewustzijn groeit: emotioneel, zintuiglijk, mentaal en intuïtief. 

 

INTO THE BODY wil mensen helpen, deze beweging naar hart en bekken te maken, door processen af te wikkelen en emoties in con-tact naar buiten te brengen. Emoties in contact durven delen, door middel van opgezette buddy-structuren onder verschillende werkvormen... Emotioneel ontladingsgericht, en niet seksueel. Toestaan dat je van de Wijsheid van je lichaam kunt leren. Ja, oprechte waarachtige seksualiteit beleven is iets helemaal anders dan wat veel mensen kennen, het vraagt een ander Bewust-Zijn. 

 

Om die reden zoeken mensen voor dit deel soms liever een lichaamsgericht therapeut dan de eigen partner hier mogelijks mee te belasten.

 

Als Bezielster van INTO THE BODY bekwaam ik mij gedurende jaren in Sacred Feminine, de disciplines uit de Sacrale Tantra, Seksuologisch Lichaamswerk en Embodiment work, vanuit persoonlijk werk en mijn vijftien jaar Full-Praktijk. Als Psychotherapeut, Energetisch Therapeut, Seksuological Bodyworker, Intimiteitscoach en Tantrisch werker begeleidde en inspireerde ik menig mannen en vrouwen op hun LevensPad. Mijn expertise verleen ik aan een diversiteit aan opleidingen & 'Embodiment' work, en vervolgens dankzij persoonlijk onder-Wijs die ik van menig grootmeesters mocht ontvangen. Ieder, vanuit zijn kwaliteiten toonde mij 'De Weg', I feel blessed, ik maak een diepe buiging voor allen. 

Daarnaast schreef ik mijn eigen levensverhaal en heeft mijn doorleefde en doorvoelde kennis mij bij een unieke en authentieke creatie gebracht.
Tantra gonst, en is bezoedeld en besmet, zoveel is zeker... en hierin wil ik mij als bezielster van INTO THE BODY duidelijk onderscheiden.
Mijn Geesteskind, waarbij ik mijn voeding haalde uit vele jaren onderzoek- en studiewerk, wil ik nu samen met collega's 
op een vernieuwende, speelse en verfrissende Wijze in praktijk brengen. Mijn onder-Wijs onder Wijzen krijgt een passende naam, helemaal afgestemd op de Nieuwe Tijd en is -voor mij- helemaal kloppend vanuit hoofd, hart en bekken:

M-BODY-WORK

          The 'embodiment' : het be-lichamen van...
          M voor Motion: het 'in beweging' brengen van de energie...
          Emotie: E van "emovere" Latijn voor... 'energie in beweging'...
          Emotie is een uitdrukking van het lichaam die ontstaat door verandering van de omgeving, emotie ontstaat niet uit zichzelf, het wordt getriggerd.
          Daar 'Ruimte' aan geven verandert je leven! Als je dieper kan ademen dan voorheen, dáár komt je levendigheid en je sprankeling terug! 
          The Motion, de beweging van binnen-uit: je wordt aan 'iets heel oud' herinnerd... het valt samen met het hart, de expressie van diepe Wijsheid...
                                                     
     

Een Wonderlijke levensenergie, een Wonderlijke Wijsheid, die ieder in zich heeft, maar grotendeels onderdrukt werd vanuit onze opvoeding. Deze levensenergie, deze levenswijsheid opnieuw aanwakkeren en aanboren maakt dat we ons vitaler, vreugdevoller, levendiger en standvastiger gaan voelen doorheen de dag. We kunnen deze levensenergie gebruiken om onze seksualiteit te be-leven, maar we kunnen die even goed inzetten om te poetsen, om keuzes te maken, om ons uit te spreken vanuit een zachte kracht... We kunnen ermee experimenteren, we kunnen doseren, we kunnen er leren mee 'spelen'...
Een brede energiestroom die zetelt in ons bekken, en die we 'aan' en 'uit' kunnen zetten, tenminste als we weten waarover het hier gaat.
Als we ons verlangen willen volgen, hebben we die kracht uit onze onderbuik en ons bekken juist hard nodig!

 

INTO THE BODY herenigt het vrouwelijke (ontvangende) en het mannelijke (gevende) in ons, in combinatie met de Wijsheid van ons hoofd, hart en bekken. 
Terug verliefd worden op dátgene wat diep in ons wil leven...   V O L U I T   en   T E N    V O L L E   L E V E N... dát is waar INTO THE BODY uiteindelijk voor staat! 

 

  

" We kunnen het denken niet opsluiten in onze hersenen,
het denken bevindt zich in iedere cel van ons lichaam...
Wanneer we werkelijk in harmonie Zijn met ons lichaam,
wordt het een vertrouwde leraar..." 

                                                                 Deepak Chopra

INTO THE BODY Opleidingen | Secretariaat:  Ragestraat 38 - 9620 Zottegem (B) (Oost-Vlaanderen) 
Mobiel: 0493/50 49 49 | Mail: info@intothebody.be | BTW BE 0859.745.147
Intothebodyopleidingen: Leven van binnen-uit | Leven vanuit hoofd, hart en bekken | back to your deepest nature!
© 2018 - Opleidingscentrum INTO THE BODY - All rights reserved.