• “ Huil liever één keer je hart uit je lijf, dan voortdurend te lopen zuchten…! “
 • “ Baan geen Pad om je angsten heen, de enige weg is er dwars doorheen… ”
 • “ We denken te veel en we voelen te weinig…”
 • “ In verbinding kom je verder…”
 • “ Loslaten kan alleen als dingen worden uitgesproken, anders heet het verdringen. “
 • “ De sterkste liefde is die, welke zijn eigen zwakte kan laten zien. “
 • “ Op het punt waar we de meeste angst voelen, ligt waarschijnlijk onze grootste schat begraven. “
 • “ Voor jezelf wegcijferen ontvang je altijd een onvoldoende! “
 • “ Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat… “
 • “ De grootste beslissingen in je leven neem je op gevoel. ”
 • “ Elke verandering begint met een andere manier van kijken. ”
 • “ Ooit, wanneer je op een dag terugblikt, zullen de jaren van worsteling de allermooiste blijken. “
 • “ Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen.”
 • “ Zet jezelf eens op je TO-DO lijstje…! "
 • “ Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf. “
 • “ In elke ervaring ligt een schat verborgen... ”
 • " De kunst is om het WIJZE in ons wakker te maken en te houden... "
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Werkwijze

 

In ons dagelijks leven zijn we gewoon om veel tijd en energie te besteden aan zaken die buiten onszelf liggen. Onze aandacht is vaak gericht op de buitenwereld en niet op wat diep in ons leeft en wil geleefd en beleefd worden. We zijn geneigd signalen van ons lichaam met ons hoofd onder controle te houden. En vaak missen we die signalen ook...
Het contact met ons lichaam wordt minder bewust. Sommige mensen zijn energetisch helemaal afgesneden van hun lichaam.

 

INTO THE BODY biedt je een unieke en krachtige werk-Wijze aan, gefocust op hoofd, hart en bekken. 
Een vernieuwende, verfrissende en speelse manier, helemaal afgestemd op de Nieuwe Tijd... M-Body-Werk helemaal kloppend vanuit hoofd, hart en bekken.

 

In onze Opleidingen leer je je VOEL-kwaliteiten (her-)ontdekken, je levensenergie terug stromend en vloeiend maken, verbindend communiceren vanuit je bekken... door middel van deelrondes, gezond aanraken en introspectie, psychotherapeutische ondersteuning, systematisch werk, energetisch en emotioneel lichaamswerk, adem-en stemwerk, dans en authentic movement, geleide meditaties en visualisaties, Sexuologisch Lichaamswerk, Sacred Body Awakening, Sexual Awakening, (Tantrisch) M-Body-Werk en massage...

 

Je leert je levensenergie weer wakker maken, je grenzen aangeven en je eigen behoeftes kenbaar maken. 
Zij aan zij wandelen we met je mee, met aandacht en respect voor wie je bent en voor wat zich aandient in het moment.
We bieden jou 'DE RUIMTE' én de 'bedding' om informatie in gesproken- en lichaamstaal te verwerven en zodoende jouw referentiekader te verbreden.
Vertragen om bewust aan te komen in je lichaam zijn één van de basisprincipes van onze werking.
Veiligheid tijdens de sessies en gedurende de training zijn onze maatstaf en voor ons van wezenlijk belang.
 

Praktijk voorbeeld: Als iemand onvoldoende veiligheid heeft gekend in zijn kindertijd, kan trauma (vb. onzeker of onwelkom gevoel) vaak vóór de wezenlijke seksualiteit geïnstalleerd zijn.
                                 Het vegetatief systeem is verkrampt, de energie teruggetrokken... het lichaam onrustig...
                                 Het (zelf-)vertrouwen is zoek, gevoelens en emoties worden niet gedeeld, maar ingehouden…
                                 De Schizoïde karakterstructuur bv. kan zich pas opnieuw verbinden in intimiteit en seksualiteit als die eerst terug veiligheid kan voelen, en het vertrouwen opnieuw opgebouwd… 
                                 Je kan maw. niet voorbij de bio-energetische karakterstructuren en de kind kwetsuren vooraleer de seksualiteit in te gaan.
                                 Voor een vrije seks- en intimiteitsbeleving, is de verwerking van voorliggende trauma's en de daaruit voortvloeiende overlevingsstrategieën (lees kind kwetsuren) van essentieel belang.

 

Een innerlijke Scholings-Weg dus waarbij alle VOEL-aspecten aan bod komen en waarbij je leert ervaren tot in het diepste van je Wezen!
Door 'ruimte' te geven aan de onbewuste geblokkeerde delen in jezelf, en erdoorheen te leren ademen, ervaar je werkelijk nieuwe bewegingen in je lichaam, gaat de levensenergie beter stromen en maken emoties plaats voor diepe transformatie.  Diepere beweegredenen en BEHOEFTEN worden zichtbaar en jouw leven krijgt zijn sprankeling terug!
Terug naar wie JIJ in OER-sprong bent...!

 


INTO THE BODY baseert zich op twee stromingen:

1/ Sacred Body Awakening: het wakker maken van het lichaam, de Wijsheid van je lichaam aanwakkeren, INTO THE BODY komen. 

2/ Sexual Awakening: seksueel ontwaken, je seksuele levens-energie tot in de diepte leren voelen, ervaren en kanaliseren in je lichaam.

 


De Geest daalt af in het Lichaam, we begrijpen met ons hoofd, voelen met ons hart en leven vanuit ons bekken.
Drie stadia zijn hierbij belangrijk:
 
 

1. Begrijpen, verkennen...

Begrijpen wat ons 'gevangen' houdt...
Je leert de vertaalslag maken van een emotie die ons overweldigt naar de schoonheid van de behoefte die eronder ligt.
Je wordt je niet alleen bewust van je lichaam, maar ook van je gevoelens, je emotionele wereld, je weerstanden... je innerlijk landschap...
Door middel van observatie gecombineerd met oa. ademhaling, zacht lichaamswerk en introspectie, gerichte communicatie en 'bewust en respectvol' aangeraakt worden,
leer jij je emoties en je weerstanden te ontdekken, te begrijpen, en kan je in deze 'verkrampingen' ontspannen.
Zachtjes aankomen bij dátgene wat zich aan je wil tonen gaat in eerste instantie over 'het leven in je' terug bestaansrecht geven.
Overgave... durven... toelaten, loslaten... in de diepte aankomen en voelen... indalen, een nieuwe VOEL-laag dient zich aan.
Het hart gaat open, er komt meer voeling met dátgene wat diep in je leeft of geleefd en beleefd wil worden.
Mogelijks ontdek je een verloren 'deel' van jezelf... iets wat je bent kwijt geraakt... een soort 'Joie de vivre'... die je steeds verhinderde VOLUIT te leven.
Je Natuurlijke Wijsheid wordt her-activeert en aangewakkerd...

 

2. Doorwerken, doorvoelen...

Waarnemen en voelen in het lichaam, exploreren... 
De polariteiten man/vrouw verwelkomen, doorvoelen, de beide energieën ervaren en leren kanaliseren in het lichaam... voelen en integreren.
De cyclische bewegingen van en in het lichaam leren ontdekken, ze omzetten in kracht, tot expressie (leren) komen, je lichaamstaal ontrafelen en daar opnieuw woorden leren aan geven.
Je woord spreken, je stem laten horen, je creativiteit opzoeken, staps-ge-Wijs over je 'obstakels' heen... door middel van zacht indaal-werk en verbindende communicatie.
Groeien in VOELEN en in LICHAAMS-Bewust-Zijn, gericht op zelf-ontdekking en zelfonderzoek. 
Doorwerken, doorvoelen en dátgene durven benoemen wat in de diepere lagen van je Wezen schreeuwt om gezien en gehoord te worden...
Oude ballast durven loslaten, Ruimte creëren voor nieuw Leven. 
Jouw lichaam leren eren en openen als een Heilige Tempel...!  

 

3. Concluderen, bekrachtigen, integreren, toepassen...

Wat is de kracht die je eruit haalt en hoe pas je deze nu toe in je dagelijks leven?
Wat is me duidelijk geworden, wat doe ik ermee? Je ervaart en voelt ten volle wat je 'geleerd' hebt...
Het zit allemaal in je! Er komt helderheid, inzicht, je voelt en ervaart jezelf, helemaal, je bekwaamt je in nieuw gedrag. 
Vanuit je echte behoeftes en verlangens leer jij je plaats opnieuw in te nemen, en je neemt de volle verantwoordelijkheid voor je eigen 'handelen' en de vorm-geving van je Bestaan...
Je ervaart een stevige bedding, je leert je intuïtie en jouw creativiteit te gebruiken vanuit een gevoel van eigenwaarde.
Je bent meer in contact met je lichaam, door de gevoeligheid van je hart te verbinden met de kracht van je buik.
Je levensenergie stroomt rijkelijk en vrijelijk... je voelt je als vanzelf stralend, sensueel én krachtig!
Je handelt vanuit een Natuurlijke integriteit, vanuit een Natuurlijke vanzelfsprekendheid, vanuit een gezonde seksualiteit, en je spreekt en handelt vanuit je ware essentie...
Een energetisch 'weder geboren worden', terug naar je NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN, terug naar je VOL-heid, terug naar wie JIJ in oer-sprong bent! 

 

   

" Niet gehuilde tranen vermoeien.
  Niet geuite kwaadheid verkrampt... "

                                            Auteur onbekend

INTO THE BODY Opleidingen | Secretariaat:  Ragestraat 38 - 9620 Zottegem (B) (Oost-Vlaanderen) 
Mobiel: 0493/50 49 49 | Mail: info@intothebody.be | BTW BE 0859.745.147
Intothebodyopleidingen: Leven van binnen-uit | Leven vanuit hoofd, hart en bekken | back to your deepest nature!
© 2018 - Opleidingscentrum INTO THE BODY - All rights reserved.