• “ Voor jezelf wegcijferen ontvang je altijd een onvoldoende! “
 • “ We denken te veel en we voelen te weinig…”
 • “ Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat… “
 • “ Ooit, wanneer je op een dag terugblikt, zullen de jaren van worsteling de allermooiste blijken. “
 • “ Op het punt waar we de meeste angst voelen, ligt waarschijnlijk onze grootste schat begraven. “
 • " De kunst is om het WIJZE in ons wakker te maken en te houden... "
 • “ In verbinding kom je verder…”
 • “ Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf. “
 • “ Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen.”
 • “ Elke verandering begint met een andere manier van kijken. ”
 • “ In elke ervaring ligt een schat verborgen... ”
 • “ De sterkste liefde is die, welke zijn eigen zwakte kan laten zien. “
 • “ Huil liever één keer je hart uit je lijf, dan voortdurend te lopen zuchten…! “
 • “ Baan geen Pad om je angsten heen, de enige weg is er dwars doorheen… ”
 • “ De grootste beslissingen in je leven neem je op gevoel. ”
 • “ Zet jezelf eens op je TO-DO lijstje…! "
 • “ Loslaten kan alleen als dingen worden uitgesproken, anders heet het verdringen. “
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Toelatings- en Algemene Voorwaarden voor opleidingen en weekendtrajecten

 

• Je bent ingeschreven na schriftelijke aanmelding en een intakegesprek (door de organisatie gedragen).
  Jouw inschrijving is pas definitief op het moment dat de aanbetaling (= voorschot) op het totale inschrijfbedrag is voldaan op
  ING rekeningnummer IBAN: BE43 3770 4657 5801 en BIC: BBRUBEBB met vermelding van de activiteit en jouw naam.

  Daarnaast wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij we samen jouw fysiek, emotioneel, energetisch en seksueel evenwicht bekijken. 
  Samen overlopen we jouw drijfveren, jouw behoeften en de punten waar je extra aandacht wilt aan besteden of waar je wilt aan werken.

• De resterende som wordt betaald volgens betalingsvoorkeur:

  - Early Bird: ik betaal het totaalbedrag min. een vroegboekkorting die ik krijg.
  - Ik betaal het totaalbedrag in één keer, de vroegboekkorting is verstreken.
  - Ik betaal per module = vóór aanvang van ieder eerste weekend van elke module. 

• De aanbetaling zijnde het voorschot wordt verrekend bij de laatste betaling, in mindering gebracht met de aanbetaling.
 

• Voor 'De Volheid van de Vrouw' wordt jou een intakevragenlijst overhandigd, samen met onze Working Guidelines.  
  Teneinde jouw komst zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, is het belangrijk dat we zo correct en volledig mogelijk worden ingelicht over jouw sociale, fysieke en geestelijke gezondheid.
  In verband met de inhoud, de intensiteit en het intieme karakter van de opleiding is het belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van je fysieke en psychische geschiedenis en je huidige welzijn.  
  Met de informatie die je ons aanlevert gaan we na of er redenen kunnen zijn om voorafgaand aan de opleiding nog iets met jou te overlopen.
  Daarnaast gebruiken we jouw informatie om jou tijdens de sessies zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

 
  De door jou aangeleverde gegevens blijven strikt vertrouwelijk, en worden alleen gelezen door de trainers zelf  (* zie verder voor de GDPR Privacyverklaring) .
  Wél vindt gedurende de opleiding structureel overleg plaats tussen ons en de assistentie, om jouw (verdere) ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen opvolgen.
  Allen hebben hierover strikt hun beroepsgeheim!

 
   Zowel de intakevragenlijst als de Working Guidelines dienen ingevuld en ondertekend terug bezorgd te worden voor aanvang van het eerste blok. 
   INO THE BODY vraagt jou duidelijk om een eerlijk commitment tov. jezelf en de groep.  

 


Annulatie-Voorwaarden

• De aanbetaling of voorschot wordt onder geen enkele vorm terugbetaald;
  de aanbetaling kan énkel kwijtgescholden worden d.m.v. een medisch attest (opname, ingreep, ...).
• Bij annulering geldt:
  - tot 2 maand voor aanvang, wordt jou het totale inschrijfbedrag terugbetaald min de aanbetaling.
  - tot 1 maand voor aanvang wordt jou 50% van het totale inschrijfbedrag terugbetaald OF blijf je 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd incl. de aanbetaling.
  - tot 2 weken voor aanvang wordt jou 25% van het totale inschrijfbedrag terugbetaald OF blijf je 75% van het inschrijfbedrag verschuldigd incl. de aanbetaling.
  - tot 1 week voor aanvang is er geen terugbetaling meer OF blijf je het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.  

• Beslis je om tijdens het traject te stoppen, ook dan is er geen terugbetaling OF blijft het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
• Bij overmacht, ziekte of onvoorziene afwezigheid worden geen dagdelen of dagen terugbetaald. Wél kan een inhaal-beweging worden besproken en gemaakt...
• Wanneer de training door de organisatie zelf geannuleerd of opgeschort wordt, krijg je het betaalde bedrag integraal terug en is er niets meer verschuldigd.
• Bij inschrijving verbindt je je om bij alle lesdagen aanwezig te zijn, uit respect voor het opbouwend karakter van de opleiding en het groepsproces.
• Gezien het kwetsbare karakter van onze Opleidingen, en de opbouw inzake zorgvuldigheid, is het niet mogelijk losse dagen of aparte weekendblokken te volgen.
   Ze dienen gevolgd te worden in de volgorde waarin ze worden aangeboden.


   
Leer-Voorwaarden voor Groepswerk

• Zowel voor jezelf, als voor de groep en de trainer, is het fijn als je op tijd aanwezig bent.
• Hygiëne is een zeer belangrijk aspect binnen lichaaamsgericht werk en massage. Het is aangenaam werken als je voor aanvang van de dag en/of de sessies hebt gedoucht.
• Ieder is verantwoordelijk voor zijn gevoelens, behoeften, begrenzing en gedragingen.
• Je erkent dat INTO THE BODY belangrijke stappen of inspanningen van je kan vragen, zij het om je seksueel en emotioneel te engageren en uit je comfortzone te stappen...
• Je hebt het vermogen om te kunnen reflecteren op je eigen gedrag, op wat er met jezelf én de groep gebeurt, en zowel om te kunnen gaan met eigen groeiprocessen als met die van de ander. 
• Je bent bereid openlijk uit te komen voor jouw weerstanden, twijfels, verlangens en seksuele reacties. 
• Harmonieus in een groep kunnen functioneren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan het groepsproces... 
• Ieder heeft zijn eigen bijdrage in het groepsgebeuren, gebaseerd op eigen ervaring, en is mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van de groep.
• Veiligheid in de groep ontstaat pas wanneer persoonlijke zaken rechtstreeks kunnen uitgesproken worden in de groep, we nodigen jou hiertoe uit...
• Leer tijdig jouw grenzen aan te geven, zo hoef je geen muren te bouwen...  
• Er bestaan geen domme vragen, en ook geen overbodige, aarzel dus niet om ze te stellen...! 
• Ieder heeft recht op een eigen plek in de groep... op eigen opvattingen, eigen mening, eigen gevoelens, eigen tempo...!
• Ieder is verantwoordelijk voor zijn aandeel in de communicatie tussen alle betrokkenen en het naleven van de afspraken mbt. de organisatie:
  het betreft hier o.a. een stipte aanwezigheid, het bewaren van het beroepsgeheim over hetgeen je van anderen verneemt en andere ter plekke gemaakte praktische afspraken.
• Als je op tijd aanwezig bent is het fijn voor ieder van de groep, en bezorgt het jou en het team onnodige stress.
• Je engageert je als deelnemer om alle weekenden van de opleiding aanwezig te zijn.
• Lichaamswerk en Tantra binnen de opleiding houdt in dat de genitaliën net zo professioneel en vakkundig worden behandeld als alle andere delen van je lichaam...
• De ervaringsgerichte benadering van onze opleidingen kan aanzienlijk verschillen van andere trainings-/therapeutische benaderingen elders, in het bijzonder het werken met het NAAKTE lichaam. 
• Het is ten strengste verboden om geluidsopnames en/of foto's te maken tijdens een oefensessie (cfr. Wet op de Privacy).
• Voor de opleiding worden geen face-book en/of andere internet-werkvormen gebruikt of gehanteerd... Tenzij deelnemers dat onderling willen, uit vrije en eigen beweging...
• Gsmn tablets en bel tunes zijn 'stoorzenders', gelieve voor aanvang van de sessies jouw toestel uit of op stil te zetten.
• Het is fijn voor ieder van de groep als je tijdig kunt laten weten - TELEFONISCH ! - dat je niet aanwezig kunt zijn op een dag of een dagdeel van de opleiding.
• Als deelnemer blijf je ten aller tijde verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen, zoals kleding, mobieltjes, schoeisel, sieraden...
• Tenzij opzettelijke en/of ernstige tekortkomingen, is INTO THE BODY (én de organisatoren) in geen geval verantwoordelijk voor psychische of lichamelijke schade,
  zo ook voor diefstal, ongevallen, verlies en/of materiële schade... 
• Als deelnemer zal je ten aller tijde melding maken van eventuele veranderingen en/of (fysieke) of andere beperkingen.


" Veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect zijn belangrijke waarden van waaruit wij werken! " 

 

En tot slot nog dit:

INTO THE BODY opleidingen zijn geen vervanging voor medische behandelingen of een diagnose. Hier wordt niet gewerkt vanuit ziektebeelden of pathologieën.  
Wél kan jou gevraagd worden, de nodige arts(en) te raadplegen om lichamelijke en/of medische oorzaken uit te sluiten.
Wij verstrekken ook geen medisch advies. 
Onze opleidingen zijn vooral therapeutisch van aard en kunnen verhelderend werken ter ondersteuning van een psychotherapeutisch proces of medische behandeling, maar vervangen deze niet.
Voor zowel bijzondere omstandigheden, ter persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke vorming... kunnen INTO THE BODY opleidingen een Bron van aanvulling en verdieping voor je zijn.

Ter voorkoming van ieder misverstand: lichaamsgerichte sessies en M-Body-werk worden ingezet om je Lichaams-Bewust-Zijn te verruimen en helderheid te brengen in wat jij (nog) wil leren... 
en dienen dus niet om seksuele pulsen uit te leven of om seksuele tekorten te voeden.

Samen met nog andere collega's zetten wij ons in om Tantra te laten evolueren van een vrijwel onbekende Oosterse filosofie, naar een praktisch toepasbare Levens-Wijze vanuit een integer en open hart.  

INTO THE BODY Opleidingen | Secretariaat:  Ragestraat 38 - 9620 Zottegem (B) (Oost-Vlaanderen) 
Mobiel: 0493/50 49 49 | Mail: info@intothebody.be | BTW BE 0859.745.147
Intothebodyopleidingen: Leven van binnen-uit | Leven vanuit hoofd, hart en bekken | back to your deepest nature!
© 2018 - Opleidingscentrum INTO THE BODY - All rights reserved.