• “ Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen.”
 • “ Op het punt waar we de meeste angst voelen, ligt waarschijnlijk onze grootste schat begraven. “
 • “ Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat… “
 • " De kunst is om het WIJZE in ons wakker te maken en te houden... "
 • “ Voor jezelf wegcijferen ontvang je altijd een onvoldoende! “
 • “ De sterkste liefde is die, welke zijn eigen zwakte kan laten zien. “
 • “ Zet jezelf eens op je TO-DO lijstje…! "
 • “ Loslaten kan alleen als dingen worden uitgesproken, anders heet het verdringen. “
 • “ Elke verandering begint met een andere manier van kijken. ”
 • “ We denken te veel en we voelen te weinig…”
 • “ Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf. “
 • “ In verbinding kom je verder…”
 • “ De grootste beslissingen in je leven neem je op gevoel. ”
 • “ Ooit, wanneer je op een dag terugblikt, zullen de jaren van worsteling de allermooiste blijken. “
 • “ In elke ervaring ligt een schat verborgen... ”
 • “ Huil liever één keer je hart uit je lijf, dan voortdurend te lopen zuchten…! “
 • “ Baan geen Pad om je angsten heen, de enige weg is er dwars doorheen… ”
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Privacy-beleid

 

INTO THE BODY draagt zorg voor jouw Privacy.
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.
Het privacy-beleid op onze website is steeds de verklaring die van toepassing is.
Het staat ons vrij deze aan te passen waar nodig.
Deze versie dateert van 27 april 2018. 



Welke gegevens wij verwerken & waarom?

INTO THE BODY kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je ons de toestemming geeft met deze informatie te werken binnen een afgelijnd kader.
De informatie die op onze vraag verstrekt wordt -door het invullen van de gevraagde documenten, zijnde een intake vragenlijst en de Working Guidelines- wordt hier strikt in bescherming genomen.
Teneinde jouw komst zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, is het belangrijk dat we zo correct en volledig mogelijk worden ingelicht over jouw sociale, fysieke en geestelijke gezondheid.
Met de informatie die je ons aanlevert gaan we na of er redenen kunnen zijn om voorafgaand aan de opleiding nog iets met jou te overlopen.
In verband met de inhoud, de intensiteit en het intieme karakter van onze Opleidingen is het belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van je fysieke en psychische geschiedenis en je huidige welzijn. Daarnaast gebruiken we jouw informatie uitsluitend om jou tijdens de training zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 
Deze toestemming kan je ten allen tijde intrekken door je uit te schrijven of door ons een mailtje te sturen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.



INTO THE BODY kan volgende persoonsgegevens verwerken:

Voornaam en familienaam: We spreken jou gewoon het liefste aan met jouw naam in plaats van een algemene begroeting te gebruiken! Ook op certificaten prijkt jouw naam.
Adresgegevens: Deze gegevens hebben wij nodig om de factuur op te maken. 
Geboortedatum: Voor sommige opleidingen kan het nuttig zijn -inzake vrouwelijkheid en intimiteit- dat we jouw leeftijd kennen, daarom houden we deze gegevens graag bij.
Telefoonnummer: we contacteren je graag telefonisch mocht er last minute iets veranderen in onze planning.
E-mail adres: het grootste deel van onze communicatie verloopt via e-mail. We sturen je op je e-mailadres bijvoorbeeld alle praktische informatie over een opleiding of een weekendblok.
  Indien je ervoor kiest om onze nieuwsbrief te ontvangen, zal deze jou ook per mail worden toegezonden.


Hoe lang wij jouw gegevens bewaren?

INTO THE BODY bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Deze bewaarplicht wordt altijd bepaald in overeenstemming met het te bereiken doel. Je facturen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo hoort.
Jouw gegevens worden bewaard in onze database & soms ook op papier. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computer niet toegankelijk zijn door derden.
Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met pass-word, en jouw gegevens (intake vragenlijsten en Working Guidelines) onder gesloten vorm te bewaren. 
Delen met anderen:
INTO THE BODY verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stel dat jij je facturen niet betaalt en wij juridische stappen dienen te zetten, dan zullen wij jouw factuur en de persoonsgegevens waarover we beschikken, overmaken aan onze raadsman en/of een incassobureau of deurwaarder.
In kaart brengen van jouw websitebezoek:
Op de website van INTO THE BODY worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website.
INTO THE BODY gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookiebeleid:

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van jouw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Net zoals er in het echte leven een varia aan cookies bestaat, is dat ook op het internet zo.
Functionele cookies:
Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruiken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.
Analytische cookies:
Na akkoord met onze cookiepolicy gebruikt deze website cookies voor het volgen van gebruikers door de site m.b.v. Google Analytics en de Facebook Pixel. Via Google Analytics en de pixel worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Deze cookies worden ook voor gerichte marketing doeleinden gebruikt: om op basis van jouw surfgedrag voor jouw relevante inhoud te tonen.
Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?
Je kan via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.
Google Analytics:
INTO THE BODY maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan INTO THE BODY te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
INTO THE BODY heeft hier geen invloed op.

 

Jouw rechten:

Recht tot inzage:
Je hebt het recht om in te zien hoe wij je gegevens verwerken. Uiteraard antwoorden we ook graag op al je vragen. We ontvangen je verzoek tot inzage graag per mail en bezorgen je dan een print-screen uit onze database. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Recht tot verbetering:
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Recht tot beperking:
Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zullen wij tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.
Recht tot overdraagbaarheid:
Je hebt het recht om ons te vragen je gegevens over te dragen. Stel dat jij ergens anders een opleiding gaat volgen, dan kunnen wij jou een uittreksel bezorgen – op basis van de gegevens in onze database – van de door jou gevolgde opleidingen. Deze gegevens kan jij dan bezorgen aan je nieuwe onderwijsinstelling.
Recht om vergeten te worden:
Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze database. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan hebben wij het recht je gegevens niet te vergeten omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren. 
Hou er ook rekening mee dat als je ons vraagt om je gegevens te verwijderen wij voor jou niet meer kunnen nakijken welke opleidingen je volgde en je dus ook geen kopie van facturen, certificaten of diploma’s kunnen bezorgen, mocht je die in de toekomst ooit nodig hebben.
Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal INTO THE BODY zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons Privacy-Beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.
Aanpassingen:
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy-Beleid aan te passen waar nodig.
Bijvoorbeeld als de wet dit vraagt, of als we merken dat we je gegevens toch op een andere manier verwerken dan voorzien is. Je kan de meest recente versie altijd op onze website terugvinden.
In geval van tegenstrijdigheid hebben onze ALGEMENE VOORWAARDEN voorrang op dit Privacy-Beleid.

Als wij je rechten niet zouden respecteren, stuur ons eenvoudig een mailtje:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door INTO THE BODY kan jij je wenden tot:
GDPR Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / WWW.PRIVACYCOMMISSION.BE


Je leest het, INTO THE BODY hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (bewaring van het beroepsgeheim, vertrouwelijk omgaan met jouw persoonlijke informatie).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.
In de toelatingsvoorwaarden (zie ook rubriek Alg. Voorwaarden) worden aangeleverde (lees persoonlijke) gegevens strikt vertrouwelijk gehouden en alleen gelezen door de trainers zelf. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om.


INTO THE BODY houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke Wet- en Regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij per individu:
• Persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn vereist, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring.
• De verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en ingezet (met name voor de opleiding).
• Onze Working Guidelines worden in die zin ter goedkeuring en ter ondertekening voorgelegd. Ze vragen om discretie van zowel ons, als trainers, als van jou, als deelnemer.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd is...
• Geen persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan derden of aan andere partijen dan de trainers binnen de opleiding zelf.
  Tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn vereist.  
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de bescherming van uw persoonlijke gegevens, u hierop willen wijzen en deze willen respecteren.
• Als deelnemer heb je het recht te eisen, dátgene wat aan de trainers toe vertrouwd wordt strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden.  

INTO THE BODY is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring nog vragen of bemerkingen zou hebben, willen wij jou vragen ons hierover per kerende te willen aanschrijven of mailen, op onderstaand contactadres:

INTO THE BODY
p/a  Praktijk 'De Ruimte'  
tav. Nadine Dernaucourt
Ragestraat 38
te 9620 Zottegem
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


  

Klachtenprocedure:

INTO THE BODY opleidingen zijn geen vervanging voor medische behandelingen of een diagnose. Hier wordt niet gewerkt vanuit ziektebeelden of pathologieën.
Wél kan jou gevraagd worden, de nodige arts(en) te raadplegen om lichamelijke en/of medische oorzaken uit te sluiten.
Wij verstrekken ook geen medisch advies.
Onze opleidingen zijn vooral therapeutisch van aard en kunnen verhelderend werken ter ondersteuning van een psychotherapeutisch proces of medische behandeling, maar vervangen deze niet.
Voor zowel bijzondere omstandigheden, ter persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke vorming... kunnen INTO THE BODY opleidingen een Bron van aanvulling en verdieping voor je zijn.

Ter voorkoming van ieder misverstand: lichaamsgerichte sessies en Tantrisch M-Body-Werk worden ingezet om je Lichaams-Bewust-Zijn te verruimen en helderheid te brengen in wat jij (nog) wil leren...
en dienen dus niet om seksuele pulsen uit te leven of om seksuele tekorten te voeden.

Samen met nog andere collega's zetten wij ons in om Tantra te laten evolueren van een vrijwel onbekende Oosterse filosofie, naar een praktisch toepasbare Levens-Wijze vanuit een integer en open hart.


Klachtenprocedure INTO THE BODY:

Ben je ontevreden over de werking van INTO THE BODY, praat er dan eerst over met de bezielster van het Opleidingscentrum, Nadine Dernaucourt.
Of met de betrokken trainer(s). 
Klachten over de uitvoering of over de begeleiding kunnen primair gemeld worden aan de trainer(s) zelf.
Er zal dan in onderling overleg naar een eventuele oplossing gezocht worden. 

Leidt dit tóch niet tot een oplossing, dan kan jij je klacht formuleren aan:

Praktijk 'De Ruimte'
tav. xxx (de betrokken trainer).
Je krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht.
Daarna gaan we na of de klacht ontvankelijk is. Als dit zo is, behandelen we jouw klacht.
Jij en ook de betrokken docent, trainer of medewerker zullen op de hoogte worden gebracht. 
Mogelijk nodigt de trainer je uit voor één of meerdere gesprekken.
Naar aanleiding van je klacht, kan een bemiddelaar aangesteld worden of kan een klachtencommissie samen komen.
We aanvaarden je klacht:
• wanneer deze gegrond is
• wanneer het gaat over een activiteit georganiseerd door INTO THE BODY
• wanneer je belang kan aantonen
• wanneer de klacht nog niet in behandeling is
• wanneer de klacht niet bij een rechtbank werd ingediend.

Omwille van de (verzekeringstechnische) beroepsaansprakelijkheid, kan aan anonieme klachten geen gevolg gegeven worden.
Jouw persoonlijke gegevens zijn dus noodzakelijk.

INTO THE BODY Opleidingen | Secretariaat:  Ragestraat 38 - 9620 Zottegem (B) (Oost-Vlaanderen) 
Mobiel: 0493/50 49 49 | Mail: info@intothebody.be | BTW BE 0859.745.147
Intothebodyopleidingen: Leven van binnen-uit | Leven vanuit hoofd, hart en bekken | back to your deepest nature!
© 2018 - Opleidingscentrum INTO THE BODY - All rights reserved.